Aleksandr Orlov

Aleksandr Orlov
Close

Aleksandr Orlov

1 album
Download from €21.00 | Buy on CD from €30.00

  TCHAIKOVSKY The Oprichnik
  Studio Recording · 1948
  Total duration: 2hr 42:29

  Prince Zhemchuzhny - Alexei Korolyov
  Natalia - Natalya Rozhdestvenskaya
  Moscow Radio Soloists, Choir and Orchestra
  Aleksandr Orlov conductor